Congressen en exposities

Parallel aan deze commerciele activiteiten is Jean Linden ook sterk aanwezig geweest op de grote tuinbouwexposities. Deze prestigieuze evenementen zijn etalages op nationaal en internationaal niveau voor zijn firma.

Linden komt al voor in programma's van exposities bij de terugkeer van zijn expedities. In 1837 zou hij er op een uitgenodigd zijn in Brussel. Een exemplaar van Maxillaria virginalis, een soort die Linden in februari 1839 vindt in het woud van San Bartolo (Mexico), wordt in 1841 geëxposeerd in de Société linnéenne et de Flore. Andere internationale exposities verwelkomen de Belgische plantenkweker: in Londen (Royal Horticultural Society, 1848), in Gent (Floralieen, vanaf 1849), in Amsterdam (Paleis voor de Volksvlijt, 1865), in Sint-Petersburg in 1869, en ook op de Wereldtentoonstellingen in Parijs georganiseerd in 1867 en 1878. Linden ontvangt er verschillende onderscheidingen en medailles. En als de gelegenheid zich voordoet, leidt hij graag vooraanstaande politieke figuren rond, zoals de keizerin Eugénie in de Jardin d’acclimatation van Parijs in 1861.

Verder neemt Jean Linden deel aan verschillende congressen die de belangrijkste botanici en plantenkwekers van Europa bij elkaar brengen. Hij is lid van het organiserende comité voor de Brusselse congressen die plaatsvinden tussen 1864 en 1876, en is lid van het Internationale Botanische Congres te Londen in 1866, en het Tuinbouw en Plantkunde Congres te Sint-Petersburg in 1869. Deze deelname komt mede tot stand door zijn lidmaatschap van verschillende genootschappen en verenigingen. Zo is hij vanaf 1861 bestuurder van de Société linnéenne et de Flore van Brussel waarvan hij 18 jaar later president zal zijn, en, directielid van de Fédération des Sociétés d’Horticulture de Belgique, en L’Orchidéenne, vereniging voor orchideeënliefhebbers in België.