Verzamelwerken en vaktijdschriften...

Hoewel Jean Linden kon verwachten dat de biedprijzen zouden oplopen voor de aanschaf van een uit tropisch Amerika geïmporteerde en vervolgens in zijn kassen opgekweekte plant, had Jean Linden nooit kunnen voorzien, dat zijn publicaties, een eeuw later, eenzelfde prijsstijging zouden ondergaan. Deze zeldzaam geworden werken, die systematisch alle nieuwe orchideeën van Linden illustreren, brengen tegenwoordig aanzienlijke bedragen op, op de markt voor antieke boeken.

De plantenkweker schonk ook de grootste aandacht aan de kwaliteit waardoor die illustrerende pagina’s belangrijke standaardwerken werden. Waarschijnlijk herinnerde hij zich de zorg en nauwgezetheid van een Pierre-Joseph Redouté. Jean Linden heeft voor deze prenten de hulp ingeroepen van beroemde aquarellisten zoals François De Tollenaere en Maubert.


Linden bekeek het uitgeven van boeken van twee kanten: