Relaties en netwerken

Bij een expeditie of de voorbereiding ervan, een congres of een expositie, staat Jean Linden vaak in contact met de wetenschappelijke, politieke en economische kringen van heel Europa. Helaas, zijn de documenten die deze geprivilegieerde relaties staven niet toegankelijk voor het publiek, of ze ontbreken simpelweg. Waarschijnlijk hebben heel wat personen met wie Jean Linden contacten heeft onderhouden, in hun archieven correspondentie, facturen of andere officiële documenten bewaard, die nuttige informatie bevatten om deze relaties beter na te kunnen trekken.

Temidden van de vele vragen die onbeantwoord bleven, noemen we:

De officiële archieven zouden nog heel wat opheldering kunnen geven omtrent de eerste expeditie naar Brazilië of de wat "meer diplomatieke" missie in Mexico. Een aantal andere zaken blijven ook onduidelijk. Zoals de keuze van de universiteit die Linden bezocht, de aanstelling als wetenschappelijk directeur van het Leopold Park, of zijn betrokkenheid bij de Société linnéenne et de Flore of tentoonstellingen in de Cercle artistique et littéraire. Verder hebben we nog steeds geen uitleg voor de mysterieuze verdwijning van de portretten van Jean Linden en zijn vrouw, geschilderd door zijn zoon Gaston en geschonken aan de Nationale Plantentuin van België.