Biografie

1817 Jean Linden wordt op 12 februari geboren in Luxemburg.
1834 Einde studie aan de Athénée royal de Luxembourg. Begin studie aan de faculteit wetenschappen van de Universiteit van Brussel.
Voorjaar 1835 De Belgische regering zoekt binnen het academische milieu jonge aspirant ontdekkingsreizigers om de tropische gebieden van Latijns-Amerika te verkennen. Jean Linden dient zich aan.
1835 Jean Linden, Nicolas Funck (1816–1896) en Auguste Ghiesbreght (1810–1893) vertrekken op 25 september naar Rio de Janeiro, vanaf de haven van Antwerpen. Aankomst in Brazilië drie maanden later, op 27 december.
1836 – 1837 Verkenning van de tropische gebieden, inzameling van planten en dieren in Brazilië.
1837 In maart terugkeer van de expeditie in België. Enthousiast ontvangst door wetenschappelijke kringen en van koninklijke onderscheidingen. Dezelfde drie ontdekkingsreizigers vertrekken in september vanaf de haven van Le Havre (Frankrijk) naar Cuba. In december aankomst van het team in Havana.
1837 – 1840 Expeditie (bestemd voor inzameling van planten, dieren en handelsinformatie) naar Cuba en Mexico. In 1839-1840 wordt Jean Linden ernstig ziek, die hem in Laguna de Terminos ophoudt.
1840 In september 1840 keren Funck en Ghiesbreght terug naar Europa. Terugkeer van Jean Linden in België via Cuba en de Verenigde Staten. Op 20 december zijn de drie ontdekkingsreizigers weer terug in Brussel.
1841 Jean Linden verkrijgt middels zijn connecties in Parijs subsidies voor een derde expeditie. De Belgische regering stemt toe ook een bijdrage te leveren in de kosten. Van augustus tot oktober verblijft Jean Linden in Parijs. In oktober vertrekken Jean Linden en Louis-Joseph Schlim (halfbroer van Jean Linden) vanaf de haven van Bordeaux. Aankomst in La Guayra (Venezuela) op 27 december.
1841 – 1844 Expeditie en inzameling (planten en dieren) naar Venezuela en Colombia. Twee reizen naar de Duitse kolonie Tovar (maart-april 1842, september-oktober 1843) en bezoek aan de hacienda El Palmar, landgoed van de familie Vollmer.
1844 Na een kort verblijf op Jamaica in maart, keert de ontdekkingsreiziger terug naar Europa via Cuba, Mexico en de Verenigde Staten. Aankomst in Brussel in december. Als verdiensten voor het vaderland, wordt Jean Linden het domein El Tocuyo (Venezuela) geschonken, dat hij in 1866 verkoopt.
1845 Linden stelt zich kandidaat als directeur van de Plantentuin van Brussel (deze functie heeft hij niet gekregen) en, tegelijkertijd, stelt hij voor het Muséum d’Histoire naturelle van Parijs van planten te voorzien. In oktober, stuurt Jean Linden Funck en Schlim naar Latijns-Amerika voor nieuwe inzamelingen. Op 13 oktober trouwt hij met Anna Reuter in Luxemburg.
1846 Op 27 januari, richt Jean Linden zijn eerste onderneming op – Établissement d’Introduction de Plantes in samenwerking met Nicolas Funck – op het Limpertsberg plateau (voorstad van Luxemburg). Hij verkrijgt zijn uit Venezuela geimporteerde plantenvoorraad, die is opgeslagen bij zijn handelsconcurrent en niettemin Gentse vriend, de plantenkweker Louis Van Houtte (1810–1876). In november-december krijgt Jean Linden van de Engelse botanicus John Lindley, de beschrijving van de orchideeën die hij heeft meegenomen van zijn expedities, Orchidaceae Lindenianae.
1847 Verschijning van de eerste catalogus met door Jean Linden geimporteerde en gekweekte planten.
1850 Vestiging van de familie Linden in Brussel.
1851 Op 30 augustus wordt Jean Linden benoemd tot wetenschappelijk directeur van de Société royale de Zoologie, d’Horticulture et d’Agrément de la Ville de Bruxelles in het Leopold Park.
1852 Op 9 oktober wordt Jean Linden de titel Ridder in de Orde van Leopold toegekend.
1853 Ontbinding van de Établissement d’Introduction de Plantes te Limpertsberg. Overplaatsing van de planten naar Brussel en vestiging van de kassen in het Leopold Park van Brussel.
1854




1859 - 1860
Begin publicate van de rijk geillustreerde Pescatorea.

Verschijning van de Hortus Lindenianus.
1861 Jean Linden treedt af als wetenschappelijk directeur van het Leopold Park. Hij zet echter wel persoonlijk het beheer en ontwikkeling van zijn plantenkwekerij voort, en blijft wonen in het directeurshuis.
1862 Op 20 januari wordt Jean Linden consul van Colombia voor de Belgische regering in Brussel.
1864 Jean Linden is medeorganisator van het Internationaal Tuinbouwcongres te Brussel.
1865 Jean Linden zou koning Leopold vergezeld hebben naar het Internationaal Congres van Kruidkunde en Tuinbouw dat plaatsvindt in het Paleis voor de Volksvlijt in Amsterdam van 7 tot 12 april.
1868 Aankoop van grond voor plaatsing van extra kassen in het Leopold Park. Jean Linden wordt benoemd tot eerste consul van het Groothertogdom Luxemburg, standplaats te Brussel.
1869 Overname van de firma Verschaffelt te Gent en de redactie van het tijdschrift L’Illustration horticole, dat zal verschijnen tot 1896.
1870 Ten einde de positie van het Groothertogdom Luxemburg op te helderen, mengt Jean Linden zich in diplomatieke onderhandelingen in het Frans-Pruisische conflict. Dit onder de dekmantel van economische missie.
1873 De koning (Leopold II) en de koningin (Marie-Henriette) bezoeken de 9de Gentse Floralieën in gezelschap van Jean Linden. Benoeming tot Commandeur in de Orde van Leopold en tevens Commandeur in de Orde van Franz-Joseph van Oostenrijk. In de herfst, vertrouwt Jean Linden de leiding van de onderneming in Gent toe aan zijn zoon Lucien.
1875 Koning Willem III benoemt Jean Linden tot consul generaal van Luxemburg. Hij trekt zich terug uit de commerciële leiding van de onderneming (aan Lucien toevertrouwd), maar vervolgt de leiding van inzamelingsexpedities.
1879 Opening van een filiaal van de firma Linden te Parijs. Édouard Otlet wordt zijn schoonzoon door zijn dochter Valérie te trouwen.
1880 Begin van verblijf op île du Levant, nieuw eigendom van het echtpaar Otlet-Linden waar het kweken van palmbomen aan de Côte d’Azur van start gaat.
1881 Oprichting van de Compagnie continentale d’Horticulture SA te Gent.
1885 Begin publicatie van de verzamelwerken van de Lindenia. Deze publicatie verschijnt geleidelijk tot 1906.
1887 Herstructurering van de onderneming die de Horticulture internationale wordt, gehuisvest in Brussel.
1888 Oprichting van Compagnie méridionale d’Horticulture SA voor de Linden firma die gevestigd is in het zuiden (Frankrijk). 15 oktober, oprichting van de vereniging L’Orchidéenne.
1890 15 maart, verschijning van het eerste nummer van de Journal des orchidées.
1893 Jean Linden treedt af als consul generaal van Luxemburg, maar behoudt zijn eretitel tot aan zijn dood.
1897 Begin van de publicatie La Semaine horticole, die tot 1900 zal verschijnen.
1898 Op 12 januari sterft Jean Linden te Elsene. Hij wordt op 14 januari begraven op de gemeentelijke begraafplaats.
1899 Oprichting door Lucien Linden van l'Horticole coloniale.
1906 – 1914 Einde van de activiteiten van het geheel van ondernemingen opgericht door de familie Linden.